AGRIVOC: U toku je priprema priručnika o nastavnoj metodici

???????????????????????????????
U toku je realizacija jedne od poslednjih aktivnosti na TEMPUS AGRIVOC projektu – priprema priručnika o nastavnoj metodici. S tim u vezi u na Slovačkom poljoprivrednom univerzitetu u Nitri od 11-14. maja održan je radni sastanak autorskog tima koji radi na priručniku. Na sastanku su analizirani materijali koji su u proteklom periodu pripremljeni za priručnik i dogovoren finali izgled i sadržaj priručnika.

Priručnik se sastoji iz 4 dela. U prvom delu su predstavljeni načini na koji se izvodi nastava na poljoprivrednim studijama na partnerskim institucijama sa navođenjem nastavnih metoda. U drugom delu su detaljno predstavljene nastavne metode koje se koriste na partnerskim institucijama. U trećem delu je predstavljena primena stečenih znanja dok se u četvrtom delu elaborira način evaluacije nastavnih metoda.

Priručnik priprema tim koji čine Jelena Nastić-Stojanović i Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN, Miljan Cvetković i Branimir Nježić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Alisa Hadžiabulić sa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Saša Petrović, Dragana Stanisavljević i Zvonko Zlatanović sa Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, Miloš Purić sa Visoke tehničke škole iz Požarevca, Jovica Nikolovski sa Visoke poljoprivredne škole u Šapcu, Grujica Vico sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Vladimir Vietoris sa Slovačkog poljoprivrednog univerziteta.

Priručnik će biti objavljen tokom leta i predstavljen na završnoj projektnoj konferenciji koja će se održati početkom oktobra u Prokuplju.