Ciljevi

Opšti cilj AGRIVOC projekta je da poboljša i unapredi strukovne studijske programe u pet disciplina u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane na osnovnim studijama u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi projekta uključuju sledeće:

 1. Reforma i poboljšanje nastavnih planova studijskih programa u šest disciplina u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije
 2. Poboljšanje nastavne metodologije i veština izvođenja nastave
 3. Jačanje poduzetničkih kompetencije kod studenata i njihove zapošljivosti
 4. Razvoj kurikuluma i metodologije za obuke studenata
 5. Jačanje saradnje između visokih strukovnih škola, lokalnih zajednica i poljoprivrednih proizvođača i prerađivača

U skladu sa ciljevima Tempus programa, ovaj projekat takođe doprinosi:

 • Promovisanju reforme i modernizacije visokog obrazovanja u partnerskim zemljama
 • Poboljšanju kvaliteta i značaja visokog obrazovanja u partnerskim zemljama
 • Izgradnji kapaciteta visokoškolskih ustanova u partnerskim zemljama i EU, posebno u oblasti međunarodne saradnje i trajnog procesa modernizacije, a kako bi im pomogli da sebe otvare ka društvu u celini
 • Podsticaju recipročnog razvoja ljudskih resursa
 • Poboljšanju umrežavanja među visokoškolskim ustanovama i naučnim institucijama u zemljama partnerima i članicama EU
 • Poboljšanju međusobnog razumevanja između naroda i kultura u EU i zemljama partnerima