Rezultati

Rezultati projekta:

Radni paket 1

1.1. Objavljena “Studija o indikatorima…“ (studiju preuzeti ovde.)

1.3. Razvijen novi kurikulum: definisani planovi reforme kurikuluma ukupno 17 studijskih programa i 3 modula na 8 visokoškolskih institucija u Srbiji i BiH. Planove reforme studijskih programa možete preuzeti klikom na odabrani studijski program:

  • Fakultet za biofarming Megatrend Univerzitet (FBF): 1. Biofarming;

1.4. Uzajamno kritičko praćenje reforme studijskih programa sprovedeno, formirane radne grupe, nacrti planova regforme kurikuluma prezentovani i diskutovani među predstavnicima institucija učesnica u projektu tokom studijske posete Atini i Segedinu/Hodmezovašaheju i radionice u Bačkoj Topoli.

Radni paket 2

2.1. Identifikovane potrebe za unapređenjem nastavne metodologije i preduzetničkih kompetencija: Istraživanje sprovedeno, u toku priprema za štampu i dizajniranje izveštaja

Radni paket 3

3.1. Razvijeni programi studentske prakse: plan reforme prakse možete preuzeti klikom na odabranu instituciju:

Radni paket 5

5.1. Vizuelni identitet kreiran, uključujući logo, memorandum, vizit karte i dizajn za sve publikacije na projektu. Odštampani promo materijali i započeta distribucija.

5.2. Vebsajt postavljen i ažuriran na adresi www.agrivoc.org i strana na Fejsbuku na www.facebook.com/agrivoc