O projektu

AGRIVOC projekat se fokusira na poboljšanje strukovnih studija u oblasti poljoprivrede (zaštita bilja, stočarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, ratarstvo) i prehrambene tehnologije.

Projekt ima za cilj da unapredi znanja i praktičnu sposobnost studenata za rad u poljoprivrednoj i prehrambenoj delatnosti kao i srodnim područjima kroz poboljšanje nastavnog plana i programa kao i metoda učenja i razvoj strukovnih programa obuke.

U proteklom desetogišnjem periodu reforme visokog obrazovanja u sklopu Bolonjskog procesa, strukovne studije u zemljama zapadnog Balkana su stavljane u drugi plan i nisu primile toliko pozornosti kao akademske studije. U tom smislu, strukovni studijski programi nisu valjano reformisani te njih i dalje karakterišu pretežno teorijski sadržaji bez dovoljno praktične obuke u realnom radnom okruženju. S obzirom na prirodu strukovnih studija i činjenice da su ti programi namenjeni obrazovanju studenata direktno za potrebe tržište rada, zanemarivanje ovih studija u reformskom procesu i nedostatak praktične obuke u stvarnom radnom okruženju rezultiralo je niskom stopom zapošljivosti studenata, padom zainteresovanosti za ovaj tip studija kao i nedostatkom odgovarajućih profila na tržištu rada.