Objavljen je priručnik o nastavnoj metodici

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Zapadnobalkanski institut iz Beograda zajedno su objavili ’’Priručnik o nastavnim metodama na poljoprivrednim studijama – iskustva visokoškolskih institucija iz Srbije i Bosne i Hercegovine’’ koji je od danas dostupan i na sajtu AGRIVOC-a na srpskom/bošnjačkom i engleskom jeziku i to: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/FINAL_E-HANDBOOK-SRB.pdf (na SR/BS jeziku) i http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/FINAL_E-HANDBOOK-EN.pdf (na EN jeziku).

Priručnik je namenjen primarno mlađem nastavnom kadru: mladim profesorima, docentima, asistentima i saradnicima u nastavi, od kojih se očekuje da u budućnosti postanu nosioci nastavnog procesa na svojim institucijama. Ovaj priručnik će biti koristan izvor informacija o organizovanju nastavnog procesa svim profesorima i predavačima koji žele da unaprede svoju praksu i stil držanja predavanja.

Priručnik se sastoji od 5 delova. U prvom delu je predstavljan nastavni proces na partnerskim institucijama po ciljanim studijskim programima. U drugom delu su predstavljene standardne (univerzitetsko predavanje ’’ex-cathedra’’, interaktivna nastava, seminarski rad, vežbe u praktikumu, laboratorijske vežbe, računske vežbe, terenske vežbe, stručne ekskurzije) i inovativne metode u nastavnom procesu na poljoprivrednim studijskim programima (studentska debata, studija slučaja, istraživački rad studenata, predavanje gostujućeg predavača, simulacija projekta). U trećem delu je predstavljen značaj uvođenja preduzetničkog obrazovanja u nastavni proces kao i najčešće nastavne metode iz ove ublasti. U četvrtom delu je predstavljen koncept celoživotnog učenja u poljoprivredi i najčešće korišćene metode. U petom delu je dat rečnik pojmova.

Priručnik su pripremili stručni saradnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda uz podršku koleginica i kolega sa drugih partnerskih institucija učesnica AGRIVOC projekta u okviru koga je priručnik i objavljen.

AGRIVOC projekat sprovodi konzorcijum 15 institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Grčke i Slovačke u periodu od oktobra 2012 do oktobra 2015. godine a finansira ga Evropska komisija u okviru programa TEMPUS.