POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU

AGRIVOC DISS CONF najava 2015
AGRIVOC projekat poziva sve zainteresovane strane (strukovna udruženja i nevladine organizacije, studente, kompanije, predstavnike donatorske zajednice i medije) na završnu konferenciju i događaj umrežavanja pod nazivom: STRUKOVNA POLJOPRIVREDA: ŠKOLOVANJE KADROVA ZA NEPOSREDNU PROIZVODNJU’’ koja će se održati u okviru AGRIVOC projekta u petak 09. oktobra 2015. godine u Amfiteatru Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju sa početkom u 13 časova.

Preuzmite radnu agendu: www.wb-institute.org/meta-content/uploads/dft_Agenda-RS.pdf

Svrha konferencije je da predstavi postignuća AGRIVOC projekta u reformi poljoprivrednih studijskih programa i inicira nove projekte i oblike saradnje između obrazovnih institucija, privrednih subjekata, lokalne zajednice i donatorske zajednice. Konferencija će okupiti sve ključne aktere u oblasti obrazovanja i poljoprivrede, releventne organe državne uprave i donatorske institucije. S tim u vezi, konferencija je namenjena širem stručnom auditorijumu i svim zainetresovanim stranama koje žele da budu aktivni deo budućih razvojnih procesa u ovoj oblasti.

Na kraju konferencije će biti održan koktel umrežavanja okom kojeg će česnici imati prilike da se upoznaju sa novim projektnim inicijativama i partnerima i ostvare saradnju na budućim projektima i procesima.

Svoje učešće na konferenciji možete prijaviti na e-mail: nebojsa.zlatkovic79@gmail.com najkasnije do ponedeljka 05. oktobra do 14 časova. Dodatne informacije i upite u vezi sa konferencijom možete dobiti slanjem e-maila na pomenutu adresu.

Konferencija se organizuje u okviru AGRIVOC projekta koji finansira Evropska komisija kroz TEMPUS VI. Projekat je započeo 15. oktobra 2012. i trajaće do 14. oktobra 2015. godine a sprovodi ga konzorcijum 15 institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Grčke i Slovačke. Koordinator projekta je Visoka poljoprivredno-prehrambena škola iz Prokuplja. Više informacija o projektu možete naći na projektnom sajtu www.agrivoc.org.