Uspešno završen AGRIVOC projekat, saradnja se nastavlja

Visoka poljoprivredno-prehrambena škola u Prokuplju ugostila je u petak 09. oktobra preko 100 učesnika Završne AGRIVOC konferencije na kojoj su prezentovani rezultati i postignuća AGRIVOC projekta i njegov uticaj na modernizaciju poljoprivrednih studija kako na akademskom tako i na strukovnom nivou. Konferenciju su otvorili projektni koordinator prof. Nebojša Zlatković, direktor škole domaćina prof. Saša Petrović i predstavnica TEMPUS kancelarije u Srbiji Nina Stojanović.

12094730_10208207220285988_862068513704183923_o

O uticaju projekta na reformu studijskih programa i programa prakse govorio je prof. Grujica Vico sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. Dragana Stanisavljević sa Visoke škole iz Prokuplja je predstavila strukturu i primenu opreme koja je kroz projekat nabavljena dok je prof. Miljan Cvetković sa Univerziteta u Banjoj Luci govorio o unapređivanju nastavne metodike na studijskim programima iz oblasti poljoprivrede. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN predstavio je značaj interne evaluacije za unapređenje sopstvene prakse u projektnom menadžmentu.

Nastavak konferencije je imao karakter događaja za umrežavanje partnera i razmenu ideja i u ovom delu konferencije predstavljeno je nekoliko tekućih projekata i novih projektnih ideja. Prof. Vesna Poleksić sa poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna predstavila je projekat TEMPUS CaSA dok je prof. Jelena Prtljaga sa Visoke škole za vaspitače u Vršcu predstavila projekat TEMPUS TEACH. U toku svog izlaganja prof. Prtljaga je predstavila i ideju jačanja saradnje između visokih škola dok je prof. Saša Petrović predstavio ideju u oblasti agroturizma i agropreduzetništva. Marijana Dimitrova sa Univerziteta Goce Delčev u Štipu predstavila je dobru praksu u funkcionisanju kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte.

Tokom konferencije predstavnicima partnerskih institucija podeljen je po jedan primerak potpisanog sporazuma o nastavku saradnje nakon završetka projekta.

Po završetku AGRIVOC projekta, u okviru WEBIN će biti formiran AGRIVOC program kroz koji će se zajedno sa Visokom školom iz Prokuplja čuvati nasleđe i arhiva AGRIVOC projekta i razvijati nove inicijative u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.