VISOKA POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U PROKUPLJU, ORGANIZOVALA JE PREDAVANJA GOSTUJUĆIH PROFESORA

U sklopu aktivnosti koje se realizuju u okviru Agrivoc projekta, Visoka Poljoprivredno Prehrambena škola, je u periodu od 12 do 13. 03. 2015. kao i 26. 03. 2015. godine, organizovala predavanja gostujućih profesora sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Atini i sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Segedinu sa sedištem u Hodmezovasarhey-u.
Predavanja su održali prof. dr N.G. Emmanouil; prof. dr G. Zervas; prof. dr D. Perdikis iz Grčke kao i prof. dr K. Bodnar i prof. dr E. Bodnar iz Madjarske, sa temama iz oblasti stočarske proizvodnje i doborbiti domaćih životinja, zaštite bilja, agroekonomije i bolesti pčela.
Predavanjima su prisustvovali studenti škole, profesori, lokalni poljoprivredni proizvodjači kao i pčelari Topličkog okruga.